رگلاتور

  • رگلاتور درااستار | رگولاتور درااستار | رگلاتور استیل |مانومتر

    رگولاتور درااستار، رگلاتور درااستار رگولاتور درااستار با کیفیتی عالی و عملکردی دقیق در تولید انواع رگلاتور درااستار برای گاز خورنده، رگولاتور درااستار گاز خنثی، رگلاتور درااستار گاز آتشزا، رگولاتور درااستار گاز سمی و رگلاتور درااستار گاز اکسید کننده موجود می...

    رگلاتور گاز

    رگلاتور گاز رگلاتور گاز یکی از تجهیزاتی  است که به کمک آن میتوان فشار بالا در مخازن گاز ، سیلندر گاز ، کپسول گاز یا خطوط انتقال گاز را به یک فشار مورد نظر برای استفاده تقلیل  و کاهش داد.رگولاتور...