سرپیک برش هریس

  • سرپیک برش هریس

    سرپیک برش هریس سرپیک برش هریس برای برشکاری انواع گاز اکسیژن ،استیلن ، پروپان و گاز طبیعی در انداره های مختلف با زاویه 90 درجه و 180 درجه در کمپانی آمریکایی هریس از حنس برنجی و طول دسته تولید می...